skip to Main Content
info@taxis2000.nl
RDW Brengt Advies Uit Over Schermen In Taxi’s

RDW brengt advies uit over schermen in taxi’s

Verspreiding van coronavirus tegengaan

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden veel maatregelen genomen in Nederland. Ook wanneer u een taxi gaat bestellen, krijgt u te maken met verschillende maatregelen. De RDW geeft advies over de maatregelen die taxi’s kunnen nemen. Het laatste advies heeft te maken met schermen in de taxi, afscheidingen tussen passagiers en de chauffeur. Daar vertellen we in dit blog meer over.

Schermen in taxi’s

Met een scherm in de taxi wordt een afscheiding gecreëerd tussen de passagier en de bestuurder. Daardoor is de kans dat zij elkaar aansteken met het coronavirus veel kleiner. Dat klinkt natuurlijk erg positief. Maar er moet ook gedacht worden aan de veiligheid op andere gebieden. De RDW brengt daarom het volgende advies uit over de schermen in taxi’s: het plaatsen van een afscherming tussen de bestuurder en de bijrijder brengt grote risico’s met zich mee. Het plaatsen van een scherm tussen de eerste en de tweede zitrij is wel mogelijk. Dan moet het echter wel aan een aantal veiligheidsvoorschriften voldoen.

De veiligheidsvoorschriften

De veiligheidsvoorschriften die de RDW noemt voor de afscherming tussen de eerste en tweede rij zijn:

  • De werking van veiligheidssystemen zoals de gordels en airbags mag niet belemmerd worden door het scherm
  • Er moet een rechterbuitenspiegel gemonteerd zijn
  • Het scherm mag geen nadelige invloed hebben op het zicht van de chauffeur. Er mag dus geen sprake zijn van schittering of een vertekend beeld
  • De afscherming mag de doorgang naar buiten niet belemmeren
  • In het geval van een aanrijding mag het materiaal geen lichamelijk letsel veroorzaken, bijvoorbeeld door versplintering. Er mag dus bijvoorbeeld geen plexiglas gebruikt worden. Ook moet het scherm goed bevestigd zijn, en mag het niet los op een zitplaats rusten

Maatregelen die taxi’s nemen

Er zijn dus flink wat voorwaarden voor het gebruiken van een scherm in een taxi. Maar dit is alleen maar positief voor de veiligheid van zowel de passagier als de bestuurder. Op het gebied van het tegengaan van verspreiding van het coronavirus worden er ook nog andere maatregelen genomen in taxi’s, zoals:

  • Het dragen van een mondkapje wanneer u met meerdere passagiers in de taxi zit (dit hoeft niet als u de enige passagier bent)
  • Zo veel mogelijk vooraf reserveren
  • U krijgt een gezondheidscheck voor u instapt, de chauffeur vraagt of u klachten hebt die passen bij corona. Zo niet, dan mag u instappen
  • U wordt gevraagd zelf de bagage in de kofferbak te plaatsen, en zelf de deur te openen als dat lukt
  • Na elke rit maakt het taxibedrijf de taxi van binnen schoon

Wilt u meer weten over reizen met de taxi en de coronamaatregelen die op dat gebied genomen worden? Neem dan contact met ons op.

Back To Top