skip to Main Content
info@taxis2000.nl

Waarom een taxibedrijf inzetten en geen snorder?

Zet een taxi in Nijmegen in en kies niet voor een snorder

Overweegt u gebruik te maken van een taxi in Nijmegen? Kies dan voor een echt taxibedrijf in plaats van voor een snorder. Een snorder is uiteraard geen taxichauffeur met een snor. Het betreft een taxichauffeur die niet geregistreerd is bij de Belastingdienst. Deze taxichauffeurs rijden mensen rond zonder wettelijke vergunning en zijn dus in feite illegaal. Er zijn vele websites waar u een zogenaamde snorder kunt bestellen. Hierbij wordt veelal enkel het mobiele nummer van de taxichauffeur vermeld, wat maakt dat u nooit precies weet bij wie u in de auto stapt.

Waarom wordt er toch vaak gekozen voor een snorder?

Veelal kiezen mensen voor een snorder als taxichauffeur, omdat deze relatief goedkoper zijn dan taxichauffeurs van een taxibedrijf. Bij snorders wordt voorafgaand een afspraak gemaakt over de prijs, terwijl een legale taxi gebruikmaakt van een speciale meter. Er wordt een starttarief vastgesteld, waarbij de prijs oploopt als de taxi aan het rijden is.

De risico’s van het inzetten van een snorder

Het meerijden met een snorder brengt zeker risico’s met zich mee. Zo heeft een snorder niet de verplichte psychologische test doorlopen. Ook heeft deze vaak geen officiële chauffeursopleiding afgerond, waardoor zij tevens niet in het bezit zijn van een chauffeurspas. Ook zijn de auto’s onvoldoende gecontroleerd op veiligheid. Daarbij zijn de ophaalpunten vaak onveilige plekken.

Snorders negatief in het nieuws

Er komen steeds meer negatieve berichten in het nieuws omtrent snorders die een flinke slok op hebben. Dit is niet enkel een groot risico voor de chauffeur, maar ook voor de inzittende. Al enkele malen zijn er incidenten geweest. Via de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) worden deze snorders opgespoord, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van mystery guests. De reguliere boete voor een snorder is €4200,-. Gaat een snorder nogmaals de fout in binnen twee jaar, dan kan deze boete zo oplopen tot wel €10.000,-. Dit is een fors bedrag.

Kies voor een echt taxibedrijf!

Door de keuze te maken voor een echt taxibedrijf, weet u zeker dat uw taxichauffeur aan de gestelde eisen voldoet. Ook is uw taxirit gegarandeerd veiliger. Dus zoekt u een taxi in Nijmegen? Bestel dan uw taxi via een officieel taxibedrijf!

Back To Top